понедељак, 11. октобар 2010.

ČUDESNA LJUBAV, hrišćanska poruka

Dragi prijatelju.

Mnogi ljudi su razočarani i ponekad veoma ljuti na svoju sudbinu. Za ovako nešto postoje mnogi razumljivi razlozi, poput finansijskih kriza, gubitka voljene osobe, preživljenih nesreća... Ali, da li je baš neophodno da nas zadesi kakva velika nedaća da bismo ispoljili svoj bes i ljutinu, koju će primetiti ljudi oko nas? U Svetom Pismu zapisan je izveštaj o jednom karakterističnom događaju:
Naime, pre više od tri hiljade godina, veliki Božiji sluga Mojsije izveo je izrailjski narod iz egipatskog ropstva. Višemilionska grupa ljudi kretala se prema pustinji zvanoj Sur i ni posle tri dana hoda nije naišla na vodu za piće. Potom su došli do mesta zvanog Mera u kome je bilo vode, ali ona nije bila za upotrebu jer je imala gorak ukus. Iz tog razloga je to mesto i dobilo naziv Mera, što u prevodu znači ''gorčina''. Izrailjski narod je počeo da mrmlja i prebacuje Mojsiju govoreći: ''šta ćemo piti?''. Mojsije je, kao ponizni Božiji sluga zavapio Gospodu koji mu je potom pokazao jedno drvo uz pomoć kojeg je učinjeno veliko čudo. Nakon što ga je Mojsije bacio u gorki vodeni izvor, voda je izgubila svoj odbojan ukus i postala sasvim pitka. (2. knjiga Mojsijeva 15:22-25). Gospod Bog je na čudesan način izveo svoj narod iz egipatskog ropstva izbavio ih od tvrdokornih neprijatelja. Velikom silom ih je proveo kroz Crveno more. Pouzdajući se u vernost i ljubav svog Boga narod je putovao tri dana kroz vrelu pustinju strpljivo podnoseći teret puta. Niko nije negodovao. Konačno, kada su pronašli vodu – došlo je razočarenje. Dragocena tečnost na koju su naišli nije mogla da bude upotrebljena da ugasi njihovu žeđ. Narod se našao u velikoj nevolji. Da nije Bog kojim slučajem prestao da se o njima brine? Da li ih je možda napustio? Pretpostavljam da si se i ti, dragi prijatelju ponekada našao u takvim situacijama – da si pomislio da te je Bog možda napustio. Ipak, Bog nikada ne napušta one koji u njega iskreno veruju, pa čak ni onda kada prolaze kroz velike životne probleme i nevolje. Sveto Pismo nam na više mesta svedoči o tome, kao i životno iskustvo mnogih hrišćana.Ukoliko se trenutno nalaziš u nekoj nevolji, nemoj da očajavaš. Bog može i želi da ti pomogne. Bogu ništa nije nemoguće i zato stavi sve svoje pouzdanje u Njega.
A šta su Izrailjci uradili kada su se našli u dugotrajnoj nevolji? Počeli su da gunđaju protiv Božijeg sluge Mojsija.
Često se desi i onima koji su jaki i staloženi ljudi da, kada se jedna nevolja nadovezuje na drugu, kada zapadaju sve dublje u krize i kada se zraci nade pretvaraju u gustu tamu, počnu da očajavaju i upadaju u depresiju. Zato, moramo da se čuvamo da ne kritikujemo previše one koji su bili iskušani teškim problemima i životnim neprilikama. U svetu ima mnogo nevolja. Ljudi postaju alkoholičari, narkomani, nasilnici ili posežu za samoubistvom.
Mojsije nije korio narod koji je počeo da gunđa. Nije pokušavao ni da ga smiruje nekim pobožnim frazama. Umesto toga, on je zavapio Gospodu. To je i danas jedino rešenje.
''I Gospod mu pokaza...''. Bog uslišava i odgovara na molitve. Bez obzira koliko teška i bezizlazna bila nevolja u kojoj se nalaziš, Spasitelj Isus hoće i može da ispuni tvoje srce radošću, mirom i pouzdanjem. Božiji Sin želi da postane tvoj pomoćnik – jer poseduje veliku ljubav prema svakom ljudskom stvorenju.
Kada mrmljamo i gunđamo mi samo povećavamo teret svoga sopstvenoga greha koji nas odvaja od živoga Boga. Ljudski greh je uzročnik svakovrsnog zla i osobe koje ga upražnjavaju vodi u večnu propast. Isus Hristos, Božiji Sin je upravo zbog grešnih ljudi umro na krstu – da bi ih izbavio i izmirio sa Bogom. Nakon svoje smrti na krstu on je vaskrsnuo iz mrtvih te je i danas živ. On može da obnovi naš život. On može da očisti svojom krvlju od greha sve one koji u njega veruju i predaju mu se. On takvima daje moć da postanu njegova deca i naslede večni život.
Dragi prijatelju, da li si do sada već doneo odluku da slediš Hrista? Da li si već izbavljen njegovom skupocenom krvlju? Ili možda tobom još uvek vlada greh? Pozivamo te da klekneš na svoja kolena pred Spasiteljem i priznaš mu sve svoje grehe, i pokoriš mu se predajući mu celokupni svoj život.
U maločas pominjanom slučaju Bog nije odbacio narod koji je gunđao, već mu je pružio pomoć da izađe iz nevolje, darovao mu oproštenje, ohrabrenje i novu snagu. Nakon iskušenja u Meri, Bog ih je doveo u mesto Elim gde su se nalazili prekrasni vodeni izvori kao i sedamdeset palmi (2. knjiga Mojsijeva 15:27).
Ukoliko sada prihvatiš Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja i Gospoda, on će ti pokloniti novi život. Sveto Pismo kaže da ''onaj koji je u Hristu – novo je stvorenje''. Stari grešni čovek prestaje da postoji a vaskrsava duhovno obnovljena ličnost koja nastoji da živi po Božijoj volji. Sam Bog će se, u osobi Svetog Duha, useliti u tvoje srce i ispuniti tvoj život mirom, radošću, pouzdanjem, snagom i božanskom ljubavlju. Gospod će ti, pored ovoga, pokloniti i mudrost potrebnu za prevladavanje nevolja. Svetim Duhom koji će ti biti dat, a posredstvom Isusa Spasitelja, imaćeš jedinstveno i duboko duhovno zajedništvo sa svemogućim Bogom. Tvoj život će se izmeniti iz korena i dobiti sasvim novi smisao. Od tog trenutka počećeš da razmišljaš i deluješ u sasvim novim duhovnim dimenzijama. Kao i svi drugi Bogu verni ljudi počećeš da svoj život upravljaš i procenjuješ prema večnim merilima koje je sam On postavio.

Svaki verni hrišćanin je, zahvaljujući jasnoj poruci Svetog Pisma i delovanju Svetog Duha, u potpunosti siguran u svoje spasenje i svakodnevno živi uzdajući se u snažno obećanje Gospoda Isusa Hrista koji je rekao: ''Dajem im večni život, pa neće nikada propasti, niti će ih ko oteti iz moje ruke. Moj otac – koji mi dade – veći je od svih, i niko ne može da otima iz ruke moga Oca. Ja i Otac jedno smo.'' (ev. Po Jovanu 10:28-30).
Bog koji može da postane i tvoj nebeski Otac jeste zaista veličanstven. On ti nudi večni život u divotama njegovoga carstva.
Božija poruka koja je zapisana u njegovoj Reči, Bibliji, je zaista čudesna. Čitajte je i uverite se i sami.